دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
کالج بین الملل
کد : 20211      تاریخ انتشار : ۱۳۹۷ جمعه ۲۱ دي تعداد بازدید : 1366

معاونت آموزشی | واحد توانمند سازی کارکنان و اعضای هیئت علمی | آموزش زبان ایتالیایی

آموزش زبان ایتالیایی