Skip Navigation Links.
Collapse درباره مادرباره ما
کالج بین الملل
همکاران
Collapse معاونت آموزشیمعاونت آموزشی
معرفی معاونت
دوره های کوتاه مدت و کارگاهی
Collapse واحد توانمند سازی کارکنان و اعضای هیئت علمیواحد توانمند سازی کارکنان و اعضای هیئت علمی
Collapse آموزش زبان انگلیسیآموزش زبان انگلیسی
Collapse دوره های آموزش آزاد زبان انگلیسیدوره های آموزش آزاد زبان انگلیسی
شرایط و نحوه برگزاری کلاس
شهریه کلاس های آزاد آموزش زبان انگلیسی
برنامه کلاسی آموزش آزاد زبان انگلیسی
کتب آموزشی زبان انگلیسی(متقاضیان آزاد)
Collapse دوره های آموزش زبان انگلیسی کارمندان و اعضای هیئت علمیدوره های آموزش زبان انگلیسی کارمندان و اعضای هیئت علمی
Collapse اساتید آموزش زبان انگلیسیاساتید آموزش زبان انگلیسی
رزومه
امتحانات زبان انگلیسی کارکنان
برنامه کلاسی آموزش زبان انگلیسی کارکنان
طرح درس آموزش زبان انگلیسی
کتب آموزشی زبان انگلیسی
Collapse آموزش زبان آلمانیآموزش زبان آلمانی
اساتید آموزش زبان آلمانی
امتحانات زبان آلمانی کارکنان
برنامه کلاس های آموزش زبان آلمانی
طرح درس آموزش زبان آلمانی
کتب آموزشی زبان آلمانی
Collapse آموزش زبان فرانسهآموزش زبان فرانسه
اساتید آموزش زبان فرانسه
امتحانات
برنامه کلاسی زبان فرانسه
طرح درس آموزش زبان فرانسه
کتب و سطوح آموزشی زبان فرانسه
Collapse آموزش زبان عربیآموزش زبان عربی
اساتید آموزش زبان عربی
امتحانات زبان عربی کارکنان
برنامه کلاسی آموزش زبان عربی
طرح درس آموزش زبان عربی
کتب آموزشی زبان عربی
Collapse آموزش زبان ایتالیاییآموزش زبان ایتالیایی
اساتید آموزش زبان ایتالیایی
امتحانات
برنامه کلاسی زبان ایتالیایی
طرح درس آموزش زبان ایتالیایی
کتب و سطوح آموزشی زبان ایتالیایی
Collapse آموزش زبان اسپانیاییآموزش زبان اسپانیایی
اساتید آموزش زبان اسپانیایی
امتحانات
برنامه کلاسی زبان اسپانیایی
طرح درس آموزش زبان اسپانیایی
کتب و سطوح آموزشی زبان اسپانیایی
Collapse آموزش زبان ترکیآموزش زبان ترکی
اساتید آموزش زبان ترکی
امتحانات
برنامه کلاسی زبان ترکی
طرح درس آموزش زبان ترکی
کتب و سطوح آموزشی زبان ترکی
Collapse گروه زبان ها ی خارجیگروه زبان ها ی خارجی
Collapse واحد آموزش دروس مدون دانشجوییواحد آموزش دروس مدون دانشجویی
Collapse سرفصل دروسسرفصل دروس
سرفصل نیم سال اول 1400-1399
سرفصل های نیمسال دوم 98-99
برنامه کلاس ها
Collapse نحوه تدریسنحوه تدریس
ارزشيابي دانشجويان دكتراي تخصصي
ارزشيابي دانشجويان كارشناسي ارشد
تخصصي داروسازی و دندان پزشکی
تخصصي کارشناسی
تخصصي پزشكي
عمومي دوره دكتري
عمومي كارشناسي
پيش‌ يك و دو دوره كارشناسي
پيش‌ يك و دو دوره دكتري
Collapse قوانین و مقرراتقوانین و مقررات
Collapse مقررات اخذ واحد بصورت غیر حضوریمقررات اخذ واحد بصورت غیر حضوری
درخواست اخذ واحد زبان انگلیسی بصورت غیرحضوری
مقررات شرکت در آزمون معافی پیش نیاز 1 و 2
مقررات شرکت در آزمون نهایی کالج بین الملل
قوانین ارائه درخواست به کالج بین الملل
قوانین کلی کلاس ها
آیین نامه آموزشی دانشگاه در خصوص شرایط حضور و غیاب
دانشجویان ورودی جدید
Collapse لینک های مفید آموزش زبان انگلیسیلینک های مفید آموزش زبان انگلیسی
فیلم، صوت و کتاب های آموزشی
آزمون تعیین سطح
فرهنگ لغات
نمونه آزمون های تافل و آیلتس
آموزش تلفظ
آموزش دستور زبان
آموزش واژگان انگلیسی
آموزش مهارت مکالمه
آموزش مهارت شنیداری
آموزش مهارت خواندن و درک مفاهیم
آموزش مهارت نگارش
امتحانات
Collapse کرسی زبان فارسیکرسی زبان فارسی
ویدیوهای آموزشی
Collapse آموزش زبان فارسیآموزش زبان فارسی
Collapse اساتید آموزش زبان فارسیاساتید آموزش زبان فارسی
رزومه اساتید فارسی
امتحانات زبان فارسی
برنامه کلاسی آموزش زبان فارسی
آیین نامه و مقررات آموزش زبان فارسی
سیلابس دوره ها
Collapse دوره آمادگی آزمون سامفادوره آمادگی آزمون سامفا
دوره آمادگی آزمون سامفا
Collapse دفتر توسعه آموزش (EDO) کالج بین المللدفتر توسعه آموزش (EDO) کالج بین الملل
درباره EDO
اهداف و وظایف EDO
اعضای EDO
کمیته ها
واحد ترجمه و ویراستاری
فرآیندها و آیین نامه ها
اخبار و اطلاعیه ها
گالری عکس
مرکز دانلود
تماس با ما
Close