عید نوروز مبارک توسعه منابع و پشتیبانی معاونت بین الملل اهداف و مأموریت ها : تأمین و توزیع نیروی انسانی توسعه منابع و پشتیبانی معاونت بین الملل
اسامی پذیرفته شدگان تسهیلات قرض الحسنه 100 میلیون ریالی
اسامی پذیرفته شدگان تسهیلات قرض الحسنه 100 میلیون ریالی
اسامی پذیرفته شدگان تسهیلات قرض الحسنه 100 میلیون ریالی...
كارگاههاي زمستانه دانشكده مجازي با مجوز رسمي جهت توانمند سازي اعضاي هيات علمي دانشجويان و كاركنان
كارگاههاي زمستانه دانشكده مجازي با مجوز رسمي جهت توانمند سازي اعضاي هيات علمي دانشجويان و كاركنان
كارگاههاي زمستانه دانشكده مجازي با مجوز رسمي جهت توانمند سازي اعضاي هيات علمي دانشجويان و كاركنان...
شناسائي و تجليل از فعالان و خادمان نماز مديران، روسا،كاركنان، دانشجويان و روحانيون
شناسائي و تجليل از فعالان و خادمان نماز مديران، روسا،كاركنان، دانشجويان و روحانيون
شناسائي و تجليل از فعالان و خادمان نماز مديران، روسا،كاركنان، دانشجويان و روحانيون...
برگزاري پنل دفاع مقدس -ويژه اعضاي محترم هيأت علمي- كاركنان - دانشجويان
برگزاري پنل دفاع مقدس -ويژه اعضاي محترم هيأت علمي- كاركنان - دانشجويان
برگزاري پنل دفاع مقدس -ويژه اعضاي محترم هيأت علمي- كاركنان - دانشجويان...
كارگاه مهارتهاي زندگي به ويژه در عدم سازگاري با محيط و حل مسائل روزمره
كارگاه مهارتهاي زندگي به ويژه در عدم سازگاري با محيط و حل مسائل روزمره
كارگاه مهارتهاي زندگي به ويژه در عدم سازگاري با محيط و حل مسائل روزمره -ويژه اعضاي محترم هيأت علمي- كاركنان - دانشجويان خصوصا ايثارگران و فرزندان معزز شهدا...
Close