توسعه منابع و پشتیبانی معاونت بین الملل اهداف و مأموریت ها : تأمین و توزیع نیروی انسانی توسعه منابع و پشتیبانی معاونت بین الملل
ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان بین الملل
ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان بین الملل
ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان بین الملل از تاریخ 98/06/21 لغایت 98/06/31 دانشجویان باید برای واریز تسویه خود به واحد امور مالی معاونت بین الملل واقع در خیابان دمشق پلاک 21 طبقه اول مراجعه نمائید.
فرآیند مالی نیمسال اول سال تحصیلی99-98
فرآیند مالی نیمسال اول سال تحصیلی99-98
قابل توجه تمامي دانشجويان پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران فرآیند مالی نیمسال اول سال تحصیلی99-98...
اسامی پذیرفته شدگان تسهیلات قرض الحسنه 100 میلیون ریالی
اسامی پذیرفته شدگان تسهیلات قرض الحسنه 100 میلیون ریالی
اسامی پذیرفته شدگان تسهیلات قرض الحسنه 100 میلیون ریالی...
كارگاههاي زمستانه دانشكده مجازي با مجوز رسمي جهت توانمند سازي اعضاي هيات علمي دانشجويان و كاركنان
كارگاههاي زمستانه دانشكده مجازي با مجوز رسمي جهت توانمند سازي اعضاي هيات علمي دانشجويان و كاركنان
كارگاههاي زمستانه دانشكده مجازي با مجوز رسمي جهت توانمند سازي اعضاي هيات علمي دانشجويان و كاركنان...
شناسائي و تجليل از فعالان و خادمان نماز مديران، روسا،كاركنان، دانشجويان و روحانيون
شناسائي و تجليل از فعالان و خادمان نماز مديران، روسا،كاركنان، دانشجويان و روحانيون
شناسائي و تجليل از فعالان و خادمان نماز مديران، روسا،كاركنان، دانشجويان و روحانيون...
Close