دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی
کد : 16262      تاریخ انتشار : ۱۳۹۳ جمعه ۱۹ ارديبهشت تعداد بازدید : 12713

درباره ما | اهداف و مأموریت ها : 1- تأمین و توزیع نیروی انسانی

اهداف و مأموریت های مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی

1- تأمین و توزیع نیروی انسانی

 

شرح فعالیت ها :

1- تجزیه و تحلیل و برآورد منابع انسانی جهت اعلام به دانشگاه و کسب مجوز استخدامی

2- جمع آوری نیازهای واحدها به نیروی انسانی در مشاغل مختلف

3- جمع بندی اعلام نیاز واحدها

4- بررسی تقاضاهای واصله جهت اشتغال

5- مصاحبه طبق ضوابط

6- مکاتبه با ستاد جهت معرفی پذیرفته شدگان به هسته گزینش

7- مکاتبه با ستاد جهت معرفی پذیرفته شدگان نهایی جهت انجام معاینات پزشکی، استعلام از مراکز ذیصلاح به منظور تأییدیه مدرک تحصیلی، تأییدیه کارت پایان خدمت سربازی و گواهی عدم سوء پیشینه

8- صدور احکام کارگزینی پذیرفته شدگان نهایی

9- صدور احکام خروج و گواهی پایان طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

10- تعریف و تدوین شرایط اختصاصی جهت استخدام در حوزه معاونت بین الملل

 

جامعه هدف : 
 - معاونت بین الملل
- پردیس بین المل، دانشکده ها و شعب

 

متولی انجام فعالیت به تفکیک فعالیت های صورت گرفته (کارشناس/کارشناسان) :

اداره کارگزینی منابع انسانی

 

2- انجام امور پرسنلی، ترفیعات و مزایا

3- برنامه ریزی و سازماندهی عملیات مالی معاونت در راستای استراتژی و اهداف تعیین شده

4- نظارت بر پروژه ها و طرح های عمرانی و تأسیساتی

5- تشکیلات و طبقه بندی مشاغل

6- استقرار مدیریت مبتنی بر ارزیابی عملکرد کارکنان، مدیران و سازمان

7- انجام وظایف امور عمومی معاونت بین الملل

8- ارتقاء شاخص های عملکردی، توسعه کیفی و توانمند سازی نیروی انسانی

9- امور حقوقی 

 

مشاهده فایل PDF اهداف و مأموریت های مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی