دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی
کد : 9626-355057      تاریخ انتشار : ۱۳۹۷ دوشنبه ۵ آذر تعداد بازدید : 416

اخبار و اطلاعيه اختصاصي | حضور به موقع كاركنان در كلاسهاي مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان نظام سلامت كشور

حضور به موقع كاركنان در كلاسهاي مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان نظام سلامت كشور
حضور به موقع كاركنان در كلاسهاي مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان نظام سلامت كشور...

با عنایت به حضور فراگیران دوره های توان مندسازی کارکنان در کلاس های درس مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان نظام سلامت کشور در دانشگاه علوم پزشکی تهران از ساعت 17-15 و 19-17 خواهشمند است دستور فرمائید در خصوص حضور به موقع کارکنان شریف دانشگاه در کلاس های مزبور از ساعت 15 به بعد تسهیلات لازم از سوی واحدهای محل اشتغال در اختیار این عزیزان قرار گیرد.

 پیشاپیش از مساعدت جنابعالی و مدیران محترم بیمارستانها، دانشکده ها، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز تحقیقاتی و بویژه معاونت های محترم دانشگاه تشکر و قدردانی می شود.