نظرسنجي مجموعه وب سايت هاي معاونت بين الملل

hdsjlfhdjkshadjkshgdjkshgjkdfhgjkdfghdfjkghdjkghdfg

اقدامات پيشگيرانه جهت جلوگيري از آلودگي به ويروس باج گير WannaCrypt
اقدامات پيشگيرانه جهت جلوگيري از آلودگي به ويروس باج گير WannaCrypt
لزوم دقت کارکنان در استفاده از امکانات رایانه‌ای به جهت امنیت هر چه بیشتر رایانه های مورد استفاده در مراکز تابعه دانشگاه
روش های جلوگیری از بروز مشکل آلودگی رایانه‌ها به باج افزارها(چهارمین بخشنامه)
روش های جلوگیری از بروز مشکل آلودگی رایانه‌ها به باج افزارها(چهارمین بخشنامه)
لزوم دقت کارکنان در استفاده از امکانات رایانه‌ای به جهت امنیت هر چه بیشتر رایانه های مورد استفاده در مراکز تابعه دانشگاه
برگزاری جلسه آموزشی سامانه سیپاد
برگزاری جلسه آموزشی سامانه سیپاد
جلسات آموزشی سامانه سیپاد در دو زیر سیستم آموزش و تحصیلات تکمیلی برگزار گردید.
بخشنامه الصاق فرم Copyright در اماکن مربوطه و در کنار دستگاههای تکثیر ، پرینتر و اسکنر
بخشنامه الصاق فرم Copyright در اماکن مربوطه و در کنار دستگاههای تکثیر ، پرینتر و اسکنر
بخشنامه الصاق فرم Copyright در اماکن مربوطه و در کنار دستگاههای تکثیر ، پرینتر و اسکنر
روش های جلوگیری از بروز مشکل آلودگی رایانه‌ها به باج افزارها(سومین بخشنامه)
روش های جلوگیری از بروز مشکل آلودگی رایانه‌ها به باج افزارها(سومین بخشنامه)
لزوم دقت کارکنان در استفاده از امکانات رایانه‌ای به جهت امنیت هر چه بیشتر رایانه های مورد استفاده در مراکز تابعه دانشگاه
Close